Všeobecné podmínky ubytování

Verze pro tiskVerze pro tiskVerze PDFVerze PDF
Vznik smluvního vztahu
 • Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování vznikne na základě objednávky (písemné, SMS, elektronické).
 • Po rezervaci v případě volné kapacity zašleme na Váš e-mail (poštou) zálohovou fakturu na 50% celkové ceny objednaných služeb.
 • Termín je závazně rezervován po obdržení zálohy na náš účet (bude Vám zaslán potvrzující e-mail).
 • Doplatek ceny je pak vyrovnán při nástupu pobytu. Zároveň budou od doplatku odečteny případné slevy.
 • Pokud nebude záloha zaplacena do termínu uvedeném na zálohové faktuře, rezervace se ruší.
 • Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil s rozsahem služeb, cenou, platebními a jinými podmínkami, Všeobecnými podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami.
 • Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným.
 • Platné ceny jsou uvedeny na internetových stránkách penzionu Dukla - www.penziondukla.cz.
 • Záloha se neplatí, pokud je od objednávky do nástupu ubytování doba kratší než 5 dní.

Stornovací podmínky
 • Zákazník má kdykoliv před započetím pobytu právo zrušit rezervovaná místa. Stornování rezervace provede zákazník písemně doporučeným dopisem, faxem nebo emailem. Při stornu je rozhodující datum odeslání.
 • Poskytovatel ubytování je oprávněn v případě zrušení rezervace účtovat stornovací poplatek na pokrytí škody způsobené dobou, po kterou byly ubytovací kapacity touto rezervací blokovány pro jiné zájemce.
 • Poskytovatel ubytování nevyžaduje zaplacení storno poplatků jen ze závažných důvodů jako je živelná pohroma, úmrtí v rodině nebo hospitalizace (nutno doložit).
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

Poplatky za zrušení rezervace
Počet dní před začátkem pobytu
Stornopoplatek
do 20 dnů
storno poplatek 10% ze složené zálohy
19 - 14 dnů
storno poplatek 35% ze složené zálohy
13 - 7 dnů
storno poplatek 50% ze složené zálohy
6 - 3 dny
storno poplatek 80% ze složené zálohy
2 - 0 dny
storno poplatek 100% ze složené zálohy
 • Poskytovatel ubytování je povinnen v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních dnů vrátit zálohu, ze které budou odečteny stornovací poplatky.

Pojištění
 • Poskytovatel ubytování nezahrnuje do ceny pobytů pojištění - zákazníkovi se doporučuje sjednat u jím vybraného pojišťovacího ústavu v ČR "Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku i zahraničí včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty".

Všeobecné podmínky ubytování jsou platné od 1.4.2009.