Mariánská

Verze pro tiskVerze pro tiskVerze PDFVerze PDF

Místo

Mariánská
Česká republika
50° 21' 20.5992" N, 12° 53' 36.8592" E

MariánskáObec vznikla kolem r.1465, ještě před založením Jáchymova, pod názvem Sorg, tj. kraj lesa pohraničního pralesa. Žil zde poustevník Jan Niavis (Sněhule), který měl svou poustevnu u kaple sv.Albrechta na Vlčím hřbetu (zalesněný vrch nad Mariánskou, 902m n.m). Prorokoval vznik slavného horního města, které upadne, ale zase povstane k nové slávě. R. 1516 založil hrabě Štěpán Šlik na troskách osady Konradsgrunu svobodné město Jáchymov.

Aby získali kapitál, uspořádali v roce 1521 hrabata Šlikové na Sorgu velké střelecké závody. Dne 15. ledna 1530 uzavírají hrabata Šlikové s městem Jáchymovem a jáchymovským hornictvem havířskou smlouvu, podle které postoupili městu Jáchymovu lesy na Sorgu na dřevo na doly, kromě lesu na Vlčím hřbetu a hoře Oldřišské, které ponechali pro zásobování svého hradu Freudensteinu (dnes Šlikova věž nad Jáchymovem). V 1. pol. 16. stol. vzniklo na Sorgu několik dvorů, které Jáchymov zásobovaly masem. Střelecké závody na Sorgu byly znovu pořádány v roce 1557. V době třicetileté války Sorg značně zpustl a po válce r.1656 byly tu jen dvě selské chalupy.

Třicetiletá válka poznamenala jáchymovské stříbrné doly a koncem 17. stol. se dolovalo jen v nepatrném rozsahu. V té době si Hans Schmidt (jáchymovský městský tesař), Salomon Muller (štajgr) a Hans Shuldes (kostelník) vzpomněli na proroctví Niavisovo a postavili na místě, kde stávala jeho poustevna kapli Panny Marie s prosbou, aby se vrátila sláva jáchymovskému hornictví. Ronu 1691 byla postavena dřevěná kaple a bylo zažádáno, aby se osada směla nazývat Mariasorg – Mariánská. V kapli byl umístěn obraz, který později získal pověst milostného obrazu, při němž se děly zázraky. 2. července 1694 se konala z Jáchymova na Mariasorg – Mariánská pouť většího rozsahu. Stavba kamenného kostela byla dokončena až roku 1699 a Mariánská se stala poutním místem nejvyšší časti Krušných hor a jedním z nejznámějších míst v Čechách.

Roku 1710 se u kostela usazuje poustevník Eusebius Kolitsch z Hřebečné. 30. května 1728 byl ve své poustevně přepaden loupežníky a upálen. Jáchymovská rada nechala v roce 1730 postavit u kostela hostinec a dřevěný útulek pro poutníky. Císařským diplomem z 19. ledna 1754 byl kostel Panny Marie propůjčen kapucínům k vykonávání bohoslužby. Ve stejném roce bylo povoleno postavit na Mariánské malý kapucínský horský klášter a další kostel klášterní. Stavby byly ukončeny v roce 1765. V roce 1847 měla Mariánská 16 domů a 119 obyvatel, v roce 1930 21 domů a 135 obyvatel.

V 50 letech se Jáchymovsko proměnilo v jeden pracovní lágr, uranovou rudu těžily tisíce politických vězňů v nelidských podmínkách. Až počátkem 60. let po vytěžení uranu byly tábory zrušeny. Pracovní tábor na Mariánské byl převážnou dobu svého trvání určen pro vězně s kratší dobou trestu. Pověstnou ovšem byly zdejší vyšetřovny v podzemí bývalého kláštera. V roce 1965 byl klášter demolován. V kostele sv. Jáchyma v Jáchymově je uchována historická milostná soška Panny Marie z Mariasorgu – Mariánské. Na Mariánské bylo vybudováno provizorní sídliště pro horníky, protože doly, například Adam, Eva, Eduard, byly v nejbližším okolí.

Po roce 1958 se většina horníků odstěhovala do nového sídliště v Ostrově nad Ohří a jednotlivé domky byly postupně předávány pro rekreační účely. Z bývalých kasáren SNB byl zřízen v roce 1962 Ústav sociální péče. Dnes je toto kdysi slavné místo oblíbeným centrem turistiky a lyžování.

Poloha na mapě: 
Javascript is required to view this map.